Väderdata hämtade från Lantmet vid SLU Fältforsk

Försöksbeteckning (ADBnr.): 0570461; Försöksplats: H-12-2023
Logga in med ditt Lantmetkonto, för utökad funktionalitet

Väderdata för dygn kan inte visas, vilket kan bero på att: