Väderdata hämtade från Lantmet vid SLU Fältforsk

Försöksbeteckning (ADBnr.): 0764146; Försöksplats: E-150-2020
Logga in med ditt Lantmetkonto, för utökad funktionalitet

Väderdata för dygn kan inte visas, vilket kan bero på att: